12:00h Pontevedra | CEIP de Xeve | Luís Caruncho e Cuarta Xusta (gañador de Cantalingua) | Transmisión You Tube

12:00h Pontevedra | CEIP de Xeve | Luís Caruncho e Cuarta Xusta (gañador de Cantalingua) | Transmisión You Tube

Date: [Mércores] 18 de Novembro de 2020
Location: Pontevedra | CEIP de Xeve
Correlingua 2021 | Festa final

Luís Caruncho e Cuarta Xusta (Gañador de Cantalingua)

12:00h CEIP de Xeve

Transimisión You Tube