Leiteiros secuestrados

Leiteiros secuestrados

Pito de Pikasso naceu no 2004 co propósito de facer rock&roll pra divertimento propio e alleo, despois de 12 anos 3 discos, centos de concertos e miles de churrascos seguimos ca mesma teima… eche o que hai.