Moendo

Moendo

Somos unha formación novata anque con un par de anos de ensaios e preparacións, xa queremos ver luz.

Luz de escenarios e mostrar o que nos sae de dentro a traves das nosas guitarras e demais!!