Because e abrasºs

Molondros

Because e abrasºs

Molondros

Os Mºlºndrºs nasen e cresen… sen ánimo de Lucro, da provinsia da Coruña croquetamente. Falamos de mùsicos, en paro ou amparados como se queira ver, da comarca do sar e alrededores, feitos e dereitos. Cún sonido disco-punk-rock basado en tocar cada nota o máximo volumen e tempo.

Mºlºndrºs somos todos…

¡Sale ou!, da tua ilusión
por unha ves na tua vida.
aselera-lo paso descubres que existe a nostalxia!.
Nin tempo para pecar,
nin tempo pa se deter.
metidos nun botellón, sin janas de salir.
Si somos moitos para saltar), para
que vamos esperar!!
Necesitamos moito moito Humor, amor…

Because e abras.º.s para todo dios!
é o que millor Vos vai faser sentir?
Bilbao – Mojor, operasión salida!!!!.
E cando poñás en marcha o motor!
respondes ti pola tua vida?
Veña pá fora!!, que fai un bo dìa.

Andamos todos mais espidos que nus,
buscando a lus cunha vela?.
Ñores e ñoras non se venden solusións.
Nin tempo para pecar, non hai tempo para resar.

because e abras.º.s…