Namoreime dunha pulpeira

Namoreime dunha pulpeira

Los Jinetes Del Trópico

Los Jinetes Del Trópico nace no ano 2015. Está composto por Toñyto Garzía, Fernando Estévez, Xan Pérez e Diego Souto. Tras pasar por diversos festivas da Galiza e presentar máis de dous discos, presentan “Namoreime Dunha Pulpeira” a todas as rapazas e rapaces do Cantalingua.Boletín de novidades
18

anos

200

centros

40000

rapazas e rapaces

2000

quilómetros