Aromas do meu pobo

Aromas do meu pobo

Se hai algo que caracteriza a estas novas promesas é o seu
talento levado á máxima expresión, tanto nas letras das súas cancións, de rabiosa
relevancia, como na súa música moderna e directa, que deleita a quen quede abraiado por elas.