Inscrición na festa final

Inscricións a través do formulario web pechadas

Para inscribir o teu centro deberás enviar un correo e a correlingua@gmail.com con asunto SOLICITUDE DE INSCRICIÓN e os seguintes datos: nome do centro, localidade, zona á que quere acudir, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono, profesor/a responsábel, total alumnado asistente. A inscrición só será válida cando se reciba resposta á solicitude mediante correo-e. A outra opción para facer a inscrición é chamar á comarca da CIG coorganizadora do Correlingua no que estás interesada/o. Os dados de contacto están dispoñíbeis en www.cig-ensino.gal/locais.html.
Boletín de novidades

18

anos

200

centros

40000

rapazas e rapaces

2000

quilómetros