Gañador o grupo de “Os Fucos” do CP Pepe de Xan da Baña (Santa Comba)

Gañador o grupo de “Os Fucos” do CP Pepe de Xan da Baña (Santa Comba)